Petr Pokorný (CZE)

archeolog a biolog

 

Doc. Petr Pokorný, Ph.D. je biolog, kvartérní paleoekolog a environmentální archeolog. Zabývá se proměnami světa v nedávné geologické minulosti, zejména od poslední ledové doby po současnost.

 

Dlouhodobě působí v Centru pro teoretická studia, společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Nejvíce bádá v Čechách a v severní Africe. Své objevy publikoval v téměř dvou stovkách vědeckých prací. Je autorem, spoluautorem a editorem řady knih, například Krajina a revoluce, Bioarcheologie v ČR, Něco překrásného se končí, Neklidné časy, Afrika zevnitř, Antropocén.
Působí v redakčních radách vědeckých a popularizačních časopisů a je předsedou Přeshraniční vědecké rady národních parků České a Saské Švýcarsko.