Karel Kostka (CZE)

děkan Fakulty společenských studií VŠ Humanitas

 

Patří do malé skupiny lidí ve světě, jimž bylo naměřeno IQ přesahující hodnotu 200. Za své celoživotní poslání si zvolil vzdělávání. Proto také založil několik úspěšných soukromých škol, které se snaží studenty vybavit nejen relevantními vědomostmi a schopnostmi, ale i potřebnou dávkou samostatného úsudku, s nímž obstojí v dnešním světě.

 

 

Karel Kostka získal doktoráty z pedagogiky a filozofie, působí jako děkan Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně. Celosvětově jej proslavila publikace Kdo jsme – obecná teorie vědomí, času, prostoru a bytí, kde převratným způsobem pojednává o lidském vědomí a o neviditelných strukturách, ze kterých povstává náš hmotný svět.
Nositel jednoho z nejrespektovanějších mozků současnosti shrnuje poznatky současné vědy do komplexního celku pro laiky i odborníky a dává je do souvislosti s předvědeckými filozofickými a náboženskými spisy. Rekapituluje vybrané názorové směry a formou hypotéz vysvětluje vlastní relativistický náhled na existenci a na povahu prostoru a času. Polemizuje s Albertem Einsteinem či Stephenem W. Hawkingem, zpochybňuje tradiční myšlení a s nebývalou přesvědčivostí předkládá argumenty, jimiž vysvětluje své pojetí bytí, kosmického řádu a globální tvůrčí inteligence, ukrývající se daleko za dosahem našich smyslů.
Požadavky na přednášky z oblasti filozofie a psychologie už dnes akceptuje jenom výjimečně, protože psaní považuje za lepší způsob prezentace svých názorů.

 

Inteligence, vědomí a myšlenka

Europe stage
19. 7. 2023 14:15 - 15:00

 

Každá živá hmota má v sobě zárodky osobité inteligence schopné reagovat na okolí, přizpůsobovat se mu a také ho přetvářet. Člověk díky inteligenci produkuje různou úroveň myšlení, přičemž průběh našeho života je výsledkem našich myšlenek a rozhodnutí. Myšlenky jsou tím nejpodstatnějším, co vytváří svět, ve kterém žijeme.
Největší příležitosti i bariéry nejsou kolem nás, ale skrývají se v našem vědomí a myšlení. A nezapomínejme i na nevědomí, oceán psychických obsahů a procesů, které existují a probíhají mimo naše vědomí, přesto ovlivňují naše chování a prožívání, sytí intuici a projevují se v archetypech, z nichž se rodí sny.