PODPOŘTE S NÁMI

 

PŘEDSTAVUJEME PROJEKT ORGANIZACE ŽIVOT POSTARU, KTERÝ VZNIKL NA PODPORU PRALESNÍ ŠKOLY A ŠKOLKY V AMAZONII. ZAPOJTE SE!

 

 

Základním pilířem mezinárodního fóra Meltingpot je osvěta, dialog a povznesení lidského ducha směrem k hledání aktivního řešení palčivých otázek dneška, a to jak na osobní, tak planetární úrovni.

Letos jsme se po úzké tříleté spolupráci s Agustinem Allpa Grefou rozhodli podpořit domorodou kulturu kmene „kičua“ osady Ruku Samay v ekvádorské Amazonii, která je na pokraji zániku.

V posledních letech čelí domorodí obyvatelé Ekvádoru kromě ničení pralesa i dalšímu problému. Školní docházka se stala povinnou a pokud by rodiče své děti neposílali do školy již od 3 let, hrozí jim vězení. Celé rodiny se proto stěhují přes týden do měst, aby mohly být se svými dětmi. Tím se ovšem přerušila velmi dlouhá tradice, kdy se děti učí životem v džungli se svou rodinou. Tak se postupně vytrácí původní způsob života, na který jsou obyvatelé pralesa po mnoho generací zvyklí.

Proto podporujeme Agustina a jeho projekt Pralesní škola a školka, který umožní domorodé komunitě přežít a především jí pomůže uchovat si tradiční způsob života.

Věříme tomu, že zachování tradic a rozmanitosti světa, je zásadní pro budoucnost civilizace jako takové. Džungle Amazonie patří mezi nejdůležitější ekosystémy planety a její ničení významnou měrou přispívá ke zhoršování klimatických změn. Právě děti, které jsou propojeny s tradicí domorodé moudrosti prostřednictvím pralesní školy, jsou nadějí nejen pro zachování globálního ekosystému.

 


Podpořte organizaci Život Postaru z.s. libovolnou částkou na transparentní účet:


ČÍSLO ÚČTU: 34800348/5500

 

CHCETE VĚDĚT VÍCE?

Mizí generace mladých lidí, kteří by chtěli žít v džungli, chránit ji a pečovat o ni. Neumí navázat na původní život před tím, než nastoupili do školy, a zůstávají ve městech. Pro indiánskou rodinu jsou typické právě silné rodinné vazby, které se tímto způsobem narušují. Děti, které vyrostou ve městě a podědí pozemky po svých rodičích, mají pak tendenci pozemky spíše prodat, než je uchovat a chránit pro další generace. Některé rodiny ovšem nechtějí odejít z džungle a nepřejí si, aby jejich zatím malé děti odešly do měst. Nedokážou si představit, že by opustili svůj domov.

I přesto, že se někteří členové komunity živí ekoturistikou, prodejem místních surovin, výrobků a léčením. Zisky stačí pokrýt pouze základní náklady, ale již nestačí na další projekty jako např. koupě pozemků a jejich ochrana před těžařskými společnostmi. Původně byli Kičuánci zcela soběstační, avšak povinný školský systém od dětí vyžaduje mnoho věcí, které jsou drahé (školní uniformy, pomůcky, cestovné, bydlení atd.).

Proto otvíráme projekt Pralesní škola a školka, který by komunitě mohl pomoci přežít a uchovat si tradiční způsob života. Výuka dětí by probíhala především v džungli v okolí Ruku Samay a na nově odkoupeném pozemku, kde by se děti učily o rostlinách, které zde rostou a podílely by se zde na vysazování ohrožených druhů rostlin. Zde bychom chtěli také vystavět jednoduchou školní budovu v tradičním stylu, která by dětem sloužila v případě dešťě. Celý projekt by se tím také zaštítil před státem.

Pozemek vytipovaný ke koupi se nachází nedaleko komunity Rio Blanco. Jeho koupí se mimo jiné zamezí těžařům působit u řeky Huambuno, neboť její znečištění je pro místní komunitu v současné době největší hrozbou. Organizace Život Postaru uzavřela s komunitou Rio Blanco dohodu, že odkoupené pozemky již nikdy neprodají těžařským společnostem a uchovají na nich prales. Z druhé strany řeky jsou však další rodiny, které v současné době jednají o odprodání svých pozemků s těžaři. Pokud bychom je oslovili s tím, že chceme oblast navždy uchovat a vystavět zde Pralesní školu a školku, pozemky by také raději odprodaly právě organizaci Život Postaru.

Kromě financí na odkoupení pozemku je potřeba uhradit poplatky za právníka, povolení a splnění nároků státu na provozování a dostavbu školy a školky.

Více se o PROJEKTU můžete dozvědět také na festivalu

 

  • 19/7/2023 UniverCITY stage 19:30-21:00 - Ukázky z filmu Jačak - Příběh z Amazonie a debata s režisérem Janem Rajnohou
  • 21/7/2023 na Goodlife stage 15:00-16:00 - Pralesní škola a indiánské tradice - Beseda s Agustinem Allpa Grefou
  • 22/7/2023 na Goodlife stage 14:45-15:45 - Indiáni ví, že srdce nelze zlomit - Beseda s Agustinem Allpa Grefou
  • Ve stánku Života Postaru v zóně neziskových organizací

POZNEJTE AGUSTINA ALLPA GREFU