Zuzana Kučerová (CZE)

ekonomka

 

Zuzana je docentkou a výzkumnou pracovnicí na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podílela se na řešení řady výzkumných projektů z oblasti monetární teorie a politiky, měnové a finanční integrace, mezinárodních peněžních vztahů či makroekonomie.

 

 

V roce 2003 získala doktorát v oboru Ekonomie na Ekonomické fakultě VŠB–TUO, kde následně úspěšně ukončila habilitační řízení a letos také profesorské řízení.
S kolegy se věnuje identifikaci faktorů inflačních očekávání evropských spotřebitelů, hodnocení faktorů úspěšnosti crowdfundingového financování, hodnocení dopadů měnové a finanční integrace v Evropě, měření pozornosti investorů na vybraných kryptoměnových trzích nebo analýze společného pohybu nejistoty a vybraných akciových indexů. Výsledky své práce průběžně publikuje se svými spoluautory v mezinárodních recenzovaných vědeckých časopisech.
Ve volném čase se věnuje poslechu audioknih a rozhlasových her, kresbě, chůzi po horách, péči o kočky a v neposlední řadě tráví čas prací na zahradě a opravami domku po rodičích.