Jiří Horáček (CZE)

psychiatr, psychoterapeut

 

Profesor Jiří Horáček je psychiatr, psychoterapeut a multioborový vědec. Je vedoucím výzkumného Centra pokročilých studií mozku a vědomí Národního ústavu duševního zdraví, zakladatelem PSYRES (Nadačního fondu pro výzkum psychedelik) a přednostou Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

 

Zabývá se otázkami vztahu vědomí k tělu, stavem současné neurovědy, příčinami duševních poruch a také léčbou psychických onemocnění a depresí pomocí psychedelik. Velmi poutavě odhaluje fascinující fakta o lidské mysli, tajemství fungování mozku a řadu dalších témat včetně podstaty našeho vnímání smrti a času. V médiích se vyjadřuje k léčebným účinkům psychedelik, ale v poslední době také k problematice dezinformací a psychologických příčin i dopadů jejich šíření.