Dita Pepe (CZE)

pedagožka a fotografka

 

Vystudovala Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, nyní na něm vyučuje. Ve své tvorbě reaguje na osobní otázky identity, postavení ženy a hodnotový systém dnešní doby.

 

Je nositelkou řady českých i mezinárodních ocenění, mimo jiné titulu Osobnost české fotografie 2012 za knihu Autoportréty a Magnesia Litera 2016 (společně s Barborou Baronovou) za knihu Intimita.

Tvorbou k lepšímu životu

SUper stage Slezské univerzity
20. 7. 2023 17:15 - 18:00

 

Přednáška vycházející z disertační práce Dity Pepe přibližuje terapeutický aspekt fotografické tvorby na umělce a jeho prožívání. Výchozími daty jsou autorská kniha Hranice lásky a hloubkové rozhovory s tvůrci na toto téma.