Daniela Bartková (CZE)

lékařka

 

Daniela je lékařka na Klinice infekčního lékařství ve Fakultní nemocnici Ostrava. Věnuje se zejména léčbě HIV infekce, ale také prevenci jejího přenosu.

 

Po absolvování všeobecného lékařství na Masarykově univerzitě v Brně se vrátila zpět na rodnou severní Moravu a ve FNO pracuje už deset let. Od roku 2021 je vedoucí lékařkou HIV centra Ostrava. Problematiku HIV vyučuje na Lékařské fakultě Ostravské univerzity a Univerzity Palackého v Olomouci. Jejím cílem je osvětou bojovat proti bohužel stále přetrvávající stigmatizaci onemocnění AIDS.

Virus HIV — 40 let na scéně

Gamechangers stage
20. 7. 2023 18:15 - 19:15

 

V letošním roce uplyne 40 let od objevení viru HIV, původce onemocnění AIDS, jemuž každý rok na světě podlehne téměř tři čtvrtě milionu lidí. Od doby sledování tohoto onemocnění v roce 1985 se na území nynější České republiky virem HIV nakazilo téměř 4400 lidí a téměř 570 jich zemřelo.
MUDr. Daniela Bartková se bude věnovat tomuto v současné době nevyléčitelnému, ale při včasném záchytu velmi dobře léčitelnému onemocnění. Seznámíme se s možnostmi prevence, jako je preexpoziční a postexpoziční profylaxe HIV infekce, a připomeneme si důležitost testování. Časný záchyt onemocnění a následné zahájení léčby hraje v kvalitě života lidí s HIV významnou roli.