Agustin Allpa Grefa (ECU)

léčitel, ochránce přírody a indiánské kultury

 

Příslušník kmene Kichwa žije už řadu let u nás a se svou českou ženou Míšou skupuje hektary amazonského pralesa, aby je uchránil od nemilosrdných těžařů.

 

 

Vyrostl v deštném pralese v Ekvádoru, tenkrát ještě tradičním, dnes už pro mnohé nepředstavitelným způsobem. Jeho výchova byla z pohledu Evropana nesmírně drsná, jeho příběhy nám připadají jako z jiného světa. Jako talentované dítě byl vybrán, aby kráčel ve šlépějích svých předků a stal se léčitelem. Dnes má za ženu Češku, mají dvě děti a snaží se o zachování tradic kičuánského lidu. Ve své komunitě založili školu, kde chtějí dětem nabídnout moderní vzdělání a zároveň předat přírodní moudrost stařešinů. Skrze workshopy, semináře a výměnné pobyty pomáhají i nám Evropanům vzpomenout si, jak nebýt naší planetě přítěží.

 

Indiáni vědí, že srdce nelze zlomit

Good Life stage
22. 7. 2023 14:45 - 15:45

 

Vztah k sobě samému dle indiánské tradice. Co znamená věřit v sebe a jak z této zkušenosti vytvářet zdravé vnitřní i vnější vztahy. Jak vědomí vlastní identity souvisí se světem a přírodou? O tom si budeme povídat s ekvádorským léčitelem, ochráncem pralesa Agustinem Allpa Grefou.