Robin Lim (USA)

Porodní asistentka, ochránkyně práv matek a dětí

 

Jejím posláním je ochrana lidských práv při porodu. Ibu (Matka) Robin je filipínsko-americká porodní asistentka, matka osmi dětí, teď už i babička, autorka celé řady knih o zdraví kojenců a matek, a v neposlední řadě zakladatelka organizace Yayasan Bumi Sehat (Nadace Zdravá Matka Země) se sídlem v Indonésii, která poskytuje bezplatnou prenatální péči, porodnické služby a lékařskou pomoc všem, kdo ji potřebují, zejména pak v rozvojových zemích a oblastech postižených přírodními katastrofami.

 

Jejímu týmu se už přes dvacet let daří snižovat úmrtnost matek a kojenců, často s omezenými materiály, a poskytovat bezpečné prostředí matkám v ohrožení. Pomáhali mimo jiné po zemětřeseních v Yogyakartě (2006), na Haiti (2010), v Nepálu (2015) a po supertajfunu Haiyan na Filipínách. Aktivně se zasazují o práva rodičů v Indonésii, zejména v případech nedobrovolných adopcí. Od svého založení poskytla nadace Bumi Sehat zdravotní péči, vzdělávací a sociální služby více než 50 tisícům pacientek a umožnila narození více než 5 tisíc dětí.

Ve své práci Robin kombinuje tradiční moudrost a moderní vědecké poznatky, aby mohla poskytovat kvalitní péči s respektem k matce i dítěti. Její přístup k porodu je z velké části založen na intuitivním a duchovním rozměru zdravotní péče, na který západní medicína často zapomíná. Do budoucna si přeje založit zdravotnický institut, který by poskytoval přírodní a zároveň vědecky pokročilou péči a učil ženy, aby naslouchaly tomu tichému hlasu uvnitř, který nás varuje, když je něco špatně.

Její dcera Déjà Bernhardt natočila v roce 2009 dva oceněné dokumentární filmy o matčině práci a zásadním významu šetrného porodu pro mírumilovnější planetu: Guerrilla Midwife a Tsunami Notebook. Robin byla za svou práci v roce 2011 oceněna titulem CNN Hero of the Year.