Fabiola Gianotti (ITA)

generální ředitelka CERNu

 

Fabiola Gianotti je první ženou v čele CERN, evropské laboratoře pro fyziku částic. Je to zároveň poprvé v historii této instituce, kdy generální ředitel slouží druhé funkční období za sebou.

 

 

Fabiola získala doktorát v oboru experimentální částicové fyziky na Milánské univerzitě a od roku 1994 působí jako výzkumná fyzička v CERNu. Pracovala na několika experimentech, zabývala se především výzkumem a konstrukcí detektorů, vývojem softwaru a analýzou dat. Velkou část své práce věnovala hledání Higgsova bosonu.

V letech 2009—2013 byla projektovou manažerkou experimentu ATLAS. Dne 4. července 2012 prezentovala výsledky experimentu ATLAS při hledání Higgsova bosonu na semináři v CERNu, kde byl oficiálně oznámen objev této částice experimenty ATLAS a CMS.

Dr. Gianotti je držitelkou čtrnácti čestných doktorátů z univerzit po celém světě a zahraniční členkou osmi akademií věd. Bylo jí uděleno vyznamenání "Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana". Získala mimo jiné Čestnou medaili od Niels Bohr Institute v Kodani, Medaili Wilhelma Exnera ve Vídni a Tateovu medaili z American Institute of Physics for International Leadership.

Fabiola Gianotti byla v roce 2011 zařazena mezi 100 nejinspirativnějších žen podle deníku Guardian, o rok později se umístila na 5. místě v žebříčku Osobnost roku časopisu Time a v letech 2013 a 2017 ji americký časopis Forbes zařadil mezi 100 nejvlivnějších žen.

 

The Higgs boson in our life

Gamechangers stage
20. 7. 2024 17:30 - 18:30

 

Vědci v CERNu, evropské laboratoři částicové fyziky, zkoumají nejmenší složky hmoty a vesmíru a přírodní zákony na té nejzákladnější úrovni. Dělají to tak, že budují a provozují velmi složité a pokročilé přístroje (urychlovače a detektory částic) a vyvíjejí špičkové technologie v mnoha oblastech, od supravodivých magnetů po elektroniku, kryogeniku, vakuové techniky, umělou inteligenci a kvantové technologie, z nichž některé způsobily revoluci ve společnosti a v našem každodenním životě. V neposlední řadě je CERN skvělým příkladem přeshraniční spolupráce, neboť jeho komunita čítá 17 000 lidí z celého světa a je v ní zastoupeno více než 110 národností.
Tato prezentace se zabývá posláním a cíli CERNu se zvláštním důrazem na Higgsův boson, jeho roli v raném vesmíru a jeho význam pro naši vlastní existenci.