Dana Drábová (CZE)

jaderná fyzička, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

 

Od roku 1999 stojí v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Pro svůj rozhled přesahující odbornost jaderného fyzika bývá hostem českých médií a vyjadřuje se k aktuálním otázkám v oblasti politiky nebo energetiky.

 

Vystudovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, obor dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, následně získala titul Ph.D. v oboru jaderná fyzika. V letech 1985–1995 pracovala v Centru hygieny záření Institutu hygieny a epidemiologie, později Státního zdravotního ústavu, kde se zabývala ochranou před škodlivými účinky ionizujícího záření. Později se stala zástupkyní vedoucího Ústředí radiační monitorovací sítě České republiky, ředitelkou odboru havarijní připravenosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a ředitelkou Státního ústavu radiační ochrany. Mezi lety 2006 a 2009 předsedala asociaci západoevropských jaderných dozorů (WENRA). Liberecká Technická univerzita a ostravská Vysoká škola báňská – Technická univerzita a jí udělily čestný doktorát za propagaci vědy. Z rukou prezidenta Miloše Zemana převzala medaili Za zásluhy I. stupně.