Klára Šeďová (CZE)

profesorka pedagogické komunikace

 

Dlouhodobě se zabývá zkoumáním výukové komunikace mezi učitelem a žáky a možnostmi jejího zlepšování.

 

Klára Šeďová je profesorkou na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a vědeckou ředitelkou Národního institutu SYRI. V posledních letech se koncentrovaně věnuje otázce, do jaké míry souvisí podoba komunikace ve školní třídě s žákovským učením a vzdělávacími výsledky žáků a zda žákovské učení právě prostřednictvím komunikace pozitivně ovlivňovat.
Je autorkou či spoluautorkou řady monografií: Getting Dialogic Teaching into Classrooms (2020), Výuková komunikace (2019), Jak se učitelé učí (2016), Humor ve škole (2013), Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách.
Výsledky svého výzkumu publikuje ve špičkových zahraničních časopisech a je držitelkou řady vědeckých ocenění. Vedle vědecké práce a výuky na univerzitě ráda vede workshopy pro učitele zaměřené na dialogickou komunikaci se žáky. Ve volném čase čte, vaří, cvičí jógu a prochází se se psem.