Přednáška v jazyce

Čeština

Josef Juráň (CZE)

fyzik

 

Částicový fyzik. Teoretickou fyziku vystudoval na Slezské univerzitě v Opavě, kde nyní působí jako odborný asistent na Ústavu fyziky. Zabývá se v současnosti efektivním popisem nových částic (vektorových rezonancí), jež by se mohly objevit na urychlovači LHC a byly by tak signálem nové fyziky za Standardním modelem.

 

  Dále pracuje na ÚTEF ČVUT v Praze jako vědecký pracovník, kde jeho práce souvisí s experimenty ATLAS a CMS. K fyzice ho přitáhly knížky jako Sejdeme se v nekonečnu (Jiří Grygar) nebo Více…