Julia Mossbridge (USA)

neurovědkyně, zakladatelka Institutu lásky a času

 

Pomocí vědeckého bádání usiluje o hluboké pochopení lásky a času a vztahů mezi nimi a souvisejícími fyzikálními silami.

 

 

Julia je spoluzakladatelkou organizace TILT: The Institute for Love and Time a zakladatelkou Mossbridge Institute. Zároveň působí jako hostující profesorka na katedře biofyziky a fyziky na Univerzitě v San Diegu a členka Institutu noetických věd. Je autorkou či spoluautorkou řady knih a vědeckých článků týkajících se cestování v čase, umělé inteligence a bezpodmínečné lásky. Má doktorát v oboru komunikačních věd na Northwestern University a magisterský titul z neurovědy.
Mossbridge Institute, který nese její jméno od svého založení v roce 2013, provádí mezioborový výzkum a vytváří technologické nástroje k pochopení času a bezpodmínečné lásky. Propojuje odborníky z oblasti experimentální psychologie a psychofyziologie, umělé inteligence, fyziky času a kognitivní neurovědy.