Přednáška v jazyce

Čeština

Petr Pavlík (CZE)

energetik, popularizátor vědy

 

Věnuje se pedagogické činnosti, přípravě budoucích odborníků v oblasti energetiky, vede bakalářské a diplomové práce na Katedře energetiky Fakulty strojní VŠB-TUO, kde od roku 2016 působí na pozici odborného asistenta. Ve výzkumu se specializuje na oblast spalovacích motorů a turbín, teplárenství a na využívání kogeneračních jednotek pro výrobu elektrické energie a tepla.

 

  V minulosti působil jako výzkumný pracovník na několika projektech věnujících se konstrukci energetických strojů a energetickému a materiálovému využití odpadů. Publikuje odborné články Více…