Přednáška v jazyce

Čeština

Pavel Tuleja (CZE)

ekonom, rektor Slezské univerzity v Opavě

 

Již druhé volební období je rektorem Slezské univerzity v Opavě a vysokoškolským pedagogem na téže univerzitě.

 

  V rámci své odbornosti se věnuje problematice teoretické ekonomie, přičemž v posledních letech se soustředí zejména na řešení mikroekonomických problémů. Kromě teoretické ekonomie věnuje Více…