Přednáška v jazyce

Čeština

Mike Faulkner (GBR)

interdisciplinární umělec

 

Mike je neurodiverzní umělec, jehož tvorba zahrnuje instalace, film, experimentální dokument, fotografii, živá kinematografická představení, VR/AR a architektonické projekty.

 

  V polovině 90. let založil D-Fuse, londýnskou multimediální společnost zabývající se vizuálním uměním. Od svých počátků v grafickém a webovém designu a VJingu se D-Fuse postupně posunula Více…