Přednáška v jazyce

Angličtina

Martin Schmiedl (CZE)

politolog, afrikanista

 

Je zastáncem názoru, že na Afriku je nutno nahlížet komplexně, z pohledu různých vědních disciplín. O to se snaží i ve svých přednáškách.

 

  Martin je vědeckým pracovníkem a doktorandem na katedře politologie Univerzity Hradec Králové a pracuje zároveň jako výkonný redaktor odborného časopisu Modern Africa: Politics, History Více…