Přednáška v jazyce

Čeština

Martin Rybář (CZE)

částicový fyzik

 

Vede skupinu těžkých iontů na experimentu ATLAS v CERNu a zkoumá hmotu, která existovala krátce po velkém třesku. Rád také popularizuje vědu.

 

  V současné době působí jako stipendista Marie Skłodowska-Curie na Univerzitě Karlově v Praze, kde získal i doktorát z částicové fyziky. Dříve pracoval jako postdoktorand na University Více…