Přednáška v jazyce

Čeština

Marek Pagáč (CZE)

vědec, pedagog, sportovec

 

Zabývá se vědou, výzkumem, výukou a spolupracuje s praxí na případových studiích, kde se využívá 3D tisk.

 

  Pátým rokem se věnuje 3D tisku na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Aktuálně se zabývá optimalizací tiskových parametrů pro 3D tisk práškového kovu s vysokým obsahem Více…