Přednáška v jazyce

Čeština

Kateřina Glumbíková (CZE)

výzkumnice a pedagožka v sociální oblasti

 

Působí jako odborná asistentka na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.

 

  V rámci své výzkumné i pedagogické činnosti se věnuje zejména tématu reflexivity v sociální práci s rodinami a responzivní evaluaci spojené s plánováním na individuální i komunitní úrovni. Více…