Přednáška v jazyce

Čeština

Jiří Pokorný (CZE)

bývalý hasič, odborník na bezpečnost

 

Dlouhodobě působí v oblasti bezpečnosti. Specializuje se na oblast ochrany obyvatelstva, krizového řízení a požární ochrany.

 

  Více než 20 let působil u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Od roku 2015 je akademickým pracovníkem na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO, v současné době Více…