Přednáška v jazyce

Čeština

Jan Plucar (CZE)

expert v oblasti počítačové bezpečnosti

 

Věnuje se oblasti počítačové bezpečnosti, kterou kombinuje s bio-inspirovanými metodami. Spojení těchto dvou oblastí přináší zajímavé výsledky využitelné v aplikovaném výzkumu. Mezi jeho výsledky patří například čtečka policejních spisů, vyvinutá v rámci mezinárodního projektu Indect, nebo zabezpečený komunikátor Chimera, který byl vyvinut v rámci dotačního programu Technologické agentury České republiky.

 

  Jan Plucar pracuje na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, kde působí jako odborný asistent garantující předměty zaměřené na počítačové útoky. V roce 2019 založil celouniverzitní Více…