Přednáška v jazyce

Čeština

Jakub Vícha (CZE)

částicový fyzik

 

Jakub se zabývá studiem nejenergetičtějších částic přilétajících z vesmíru.

 

  Primární kosmické záření o ultra-vysokých energiích interaguje vysoko v atmosféře a vytváří rozsáhlé spršky sekundárních částic. Takovéto spršky zkoumá pomocí dat největšího současného Více…