Přednáška v jazyce

Čeština

David Černín (CZE)

filozof

 

Dlouhodobě se věnuje teorii a filozofii historického bádání, roli historického poznání v našich životech, metodologii historických disciplín a dalším otázkám na pomezí filozofie a historie.

 

  Mimo jiné je také vedoucím projektu s názvem Propedeutika kritického myšlení a mediální gramotnosti ve výuce dějepisu na středních školách. Historii chápe jako důležitý a komplexní Více…