Přednáška v jazyce

Čeština

Andrea Pokludová (CZE)

historička a kulturní antropoložka

 

Ve svém výzkumu se dlouhodobě zaměřuje na sociální a kulturní dějiny 19. a první poloviny 20. století, a to v kontextu procesu modernizace.

 

  Z aktuálně řešených grantových projektů se zabývá výzkumem projevů a dopadů nacionalismu na život obyvatel multietnických moravských a slezských měst v předvečer Velké války a v meziválečném Více…