Přednáška v jazyce

Čeština

Alena Salašová (CZE)

krajinářská architektka, děkanka Zahradnické fakulty MENDELU

 

Dlouhodobě se zabývá ochranou a tvorbou krajiny, krajinným plánováním.

 

  Alena Salašová vystudovala krajinářskou architekturu na dnešní Mendelově univerzitě v Brně. Ve stejném oboru habilitovala. K jejím hlavním výzkumným tématům patří v posledních letech Více…