Přednáška v jazyce

Čeština

Agáta Hrdličková (CZE)

lektorka kyberprevence

 

Na poli kyberprevence je podle ní zásadní vnímat internet nejen jako jedničky a nuly, ale především jako sociální prostředí, které utváří naše vztahy a naši identitu a sebepojetí.

 

  Agáta se na Univerzitě Karlově věnuje humanitním vědám, konkrétně genderovým studiím a studiím občanského sektoru, a zároveň je lektorkou, školitelkou a metodičkou primární prevence – Více…