Přednáška v jazyce

Čeština

Dhyani Maria Kovar (DEU)

psychoterapeutka, učitelka Somatického prožívání a zenu

„Smysly nám slouží jako okna do duše. Jakmile pustíme světlo jedním oknem, rozsvítí nám celý dům.“

 

Oshova žákyně Dhyani Maria se už více než 30 let intenzivně věnuje duchovnímu a osobnímu růstu. Její hluboký vhled do podstaty sebe sama a dlouholeté zkušenosti s prací s lidmi jí i jejím klientům umožňují pochopit vlastní vztah k životu a smrti. Před 14 lety ji oslovila metoda Somatického prožívání (SE – Somatic Experiencing), kterou pokládá za perlu západních terapií, uplatňuje ji v individuální terapeutické práci s klientem a také ji vyučuje.

  Studovala klasickou psychologii i mnohé alternativní přístupy k léčení a diagnostice sebe i jiných. Metoda Somatického prožívání, kterou Dhyani Maria uplatňuje, prohlubuje poznání, jak Více…

Seznamte se

Rozhovor o Somatickém prožívání