Přednáška v jazyce

Čeština

Alexander Ač (SVK)

ekolog

„Většina toho, co se dnes děje, je v rozporu s udržitelností, nejen z pohledu změny klimatu.“

 

Působí na Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR, zabývá se například ekologickou fyziologií rostlin, globální změnou klimatu či využitím rychle rostoucích dřevin v energetice.

  Alexander vystudoval obor environmentální ekologie na univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Doktorát obhájil v roce 2011 na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a v Ústavu Více…

Seznamte se

Alexander Ač o příčinách klimatických změn