Přednáška v jazyce

Angličtina

Huawei a spol. Trójští koně z Číny, nebo čistý byznys?

Global stage
17. 7. 2019 16:15 - 17:15

Vliv Číny na světovou ekonomiku rok od roku vzrůstá. Investice, Nová Hedvábná stezka (tzv. Belt & Road iniciativa) i masivní rozšíření čínských technologií však vyvolávají řadu sporů a otázek. Poradkyně světových obchodních lídrů Yan Mei a přední český sinolog a reportér Martin Hála budou diskutovat o tom, zda Čína představuje hrozbu, nebo příležitost.

Yan Mei (CHN)

globální expertka na komunikaci a média, top manažerka pro Čínu

Martin Hála (CZE)

sinolog, ředitel projektu Sinopsis