Svoboda přístupu k energiím a životu

UNIVERcity stage
20. 7. 2019 14:00 - 15:00

 

V dnešním civilizovaném světě neumíme žít bez energie. Ekonomice se obecně daří, výzkum a vývoj nových technologií je podporován řadou dotačních titulů. Ale v reálném světě jejich použití vládne celá řada paradoxů, kdy logické řešení ustupuje do pozadí. Otázku užití energie nelze vyřešit bez komplexního přístupu, a to nejen v rovině technické, ale také socio-ekonomické.

Stanislav Mišák (CZE)

expert v oblasti energetiky, ředitel výzkumného centra