Hranice (ne)svobody: k proměnám vnímání svobody jedince v evropské kultuře

UNIVERcity stage
18. 7. 2019 17:00 - 18:00

 

Přednáška se zaměří na historický vývoj pojetí svobody člověka v evropské kultuře od jejího vymezení v antickém myšlení, po dnešní převzetí tohoto fenoménu. Jaký je vztah chápání svobody a dobového politického systému? Jaká specifika má současný stav české společnosti?

Vystupuje také:

02. 12. 2020 Global stage 16:06 - 16:06

Robert Antonín (CZE)

historik, děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity