Česká krajina po třiceti letech svobody

UNIVERcity stage
18. 7. 2019 18:30 - 19:30

 

Krajinu formují nejen síly přírodní, ale zásadně do jejího fungování už po mnoho staletí zasahuje člověk. Krajina poskytuje společnosti zdroje i prostor, které neváhá využívat. Jak se z dnešní perspektivy jeví její minulost, přítomnost a budoucnost? Jak jsme se v jednotlivých etapách vývoje lidské společnosti ke krajině chovali a jak se na její struktuře a fungování podepsalo posledních třicet let? Jsme v přístupu k naší krajině zodpovědnější? Uvědomujeme si, co jsme nevhodným zacházením s krajinou ztratili, ztrácíme a co všechno ještě můžeme ztratit? Víme, jak z toho všeho ven?

Jan Hradecký (CZE)

geoekolog, geomorfolog, děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity