Přednáška v jazyce

Angličtina

Vědění je Jedno – Budoucnost podle Leonarda da Vinci

Dystopia / Utopia stage
18. 7. 2019 16:15 - 17:15

Už v 1. století před Kristem psal římský vědec Marcus Vitruvius Pollio o tom, že umělci by měli umět dobře psát a ovládat matematické operace stejně dobře jako malbu. Očekával, že umělci budou vědět o pohybech a vztazích nebeských těles a také o vědě, medicíně a o pohybech a proporcích lidského těla. Toto pojetí inspirovalo Da Vinciho o více než 1500 let později. V naší době však umělci nemají znalosti z fyziky nebo chemie, práva, filozofie, medicíny nebo astronomie. Pokrok v poznání příliš často podléhá technologickým licencím, zisku, strategiím trhu, vojenským nebo politickým iniciativám. Zdá se však, že svítá na lepší časy. Více než kdy jindy dnes budoucnost inovací závisí na provázání různých oborů a na multidisciplinárním způsobu uvažování. Umění, přírodní a humanitní vědy se nenápadně vzdalují od svých historických rozčlenění. Dočasný institut pro sjednocení poznání sdružuje mezinárodní uměleckou, vědeckou a akademickou komunitu, která bude sledovat důsledky těchto myšlenek. Doris Roth a Joe Davis přiblíží některé z plánovaných činností institutu.

Joe Davis (USA)

Vůdčí osobnost hnutí „Bioart“, kontroverzní vědec a charismatický umělec

Doris Roth (AUT)

zakladatelka iniciativy pro vědu, umění a otevřené vzdělání