Přednáška v jazyce

Čeština

Marie Šabacká (CZE)

ekoložka

 

Její výzkum je zaměřen na mikroorganismy polárních oblastí, především těch, které žijí v ledu, sněhu a ledovcových sedimentech. Zabývá se vlivem klimatických změn na strukturu ledovcových společenstev.

 

  Marie vystudovala na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, doktorské studium v oboru Ekologie a Environmentální studie obhájila na Montana State University Více…