Přednáška v jazyce

Čeština

Yvonna Fričová (CZE)

spisovatelka a nakladatelka, členka sdružení Checomacoco

„V Paraguayi, zemi míšenců původního domorodého obyvatelstva s přistěhovalci, není příběh o vztahu mezi Evropanem a indiánkou nic výjimečného. My tam však budíme pozornost tím, že jsme se k příbuzenství přihlásili, že tam opakovaně jezdíme, vozíme skromnou pomoc z České republiky a věříme, že jim bude k užitku.“

 

Vystudovala žurnalistiku a je editorka a spisovatelka. Spravuje odbornou a literární pozůstalost legendárního českého cestovatele, etnografa a kaktusáře A. V. Friče (1882–1944) a postupně publikuje jeho revidované dílo. S manželem, fotografem Pavlem Fričem, v roce 1992 založili malé nezávislé nakladatelství Titanic, spojené s řadou uměleckých knižních projektů, oceňovaných za práci s fotografií.

  Kromě architektury a české vlastivědy se jako jedno z mála v ČR zabývá iberoamerickou tematikou. V roce 2005 manželé Fričovi iniciovali vznik sdružení Checomacoco, které pomáhá jihoamerickým Více…