Přednáška v jazyce

Čeština

Vladimír Vašinek (CZE)

vysokoškolský profesor, odborník na optoelektroniku, optickou komunikaci

„Optická vlákna dokáží měřit prakticky vše, co by nás mohlo zajímat.“

 

Dlouhodobě se zabývá problémy fotoniky, optických vláken, optických komunikací a vláknově optických senzorů na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava. Spolupracuje s průmyslem, podává patenty a píše články, ale především rád přednáší a ukazuje studentům souvislosti jednotlivých oborů a místo a roli člověka v nich. Podílí se na organizaci
národních i mezinárodních konferencí a sympozií, jichž se také aktivně účastní.

  Je fascinován nejrůznějšími aspekty světla, jejich odrazem nejen v přímém působení na člověka, ale i v jeho přeneseném smyslu. Jsou rčení – „Ty ses vybarvil!“; „Byl jsem osvícen!“; „Nemohu Více…