Přednáška v jazyce

Čeština

Stanislav Mišák (CZE)

expert v oblasti energetiky, ředitel výzkumného centra

„Současná populace zažívá obrovskou svobodu ve využití všech dostupných technologií a informačních systémů, avšak pro jejich efektivní využití je nutné používat především zdravý selský rozum ve všech souvislostech a vnímat odpovědnost za stav země pro další generace.“

 

Celý svůj profesní život se věnuje otázce efektivního hospodaření s energiemi. Profesor Stanislav Mišák je ředitelem výzkumného Centra ENET na VŠB – Technické univerzitě Ostrava a hlavním řešitelem Národního centra pro energetiku, které se zabývá aktuálními
otázkami moderní energetiky. Je autorem více než 400 odborných publikací, autorem evropského patentu a řady národních patentů a dalších předmětů duševního vlastnictví.

  Centrum ENET, jehož základnou je Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, je vysokoškolský ústav, který disponuje unikátním laboratorním zázemím v čele s fundovanými odborníky. Více…