Přednáška v jazyce

Čeština

Radek Špicar (CZE)

viceprezident Svazu průmyslu a dopravy

„Je dobré se učit z vlastních chyb, ale ještě lepší je učit se z chyb těch druhých. Česká republika není v situaci, kdy by odcházela z EU, a věřím, že se to ani nestane.“

 

V médiích často podporuje ideu Evropské unie a nebojí se poukazovat na výhody, které z členství Česku plynou. Radek je bývalým náměstkem místopředsedy vlády pro ekonomiku a později členem managementu Škoda Auto. Několik let také vedl středoevropskou pobočku amerického think-tanku Aspen Institute. V současné době působí jako viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou politiku a export.

  Absolvoval Univerzitu Karlovu a University of Cambridge. Jeho diplomová práce, za kterou získal na University of Cambridge vyznamenání, je věnována středoevropským krajanským spolkům Více…