Přednáška v jazyce

Čeština

Pavel Ševčík (CZE)

přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Ostrava a pedagog na LF Ostravské univerzity

„Člověk může přijít o všechno kromě jediného: nikdo mu nemůže vzít poslední lidskou svobodu - vybrat si za jakýchkoliv okolností svůj vlastní přístup, svou vlastní cestu.“

 

Je spoluautorem publikace Eutanazie z pohledu medicíny, filozofie a práva, která vyšla v roce 2018 v druhém doplněném vydání v Akademii věd ČR. Iniciátor vzniku oboru pro habilitační a profesorská řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie na LF MU v Brně.

  Celkem jako předseda návrhových komisí dovedl k úspěšnému získání akademických titulů 10 docentů a 6 profesorů. Je dlouholetým vědeckým sekretářem České společnosti anesteziologie, resuscitace Více…