Přednáška v jazyce

Čeština

Milan Hes (CZE)

historik, spisovatel a didaktik dějepisu

„Nezapomínejme na skutečnost, že hrůzný příběh Osvětimi se neodehrál na vzdálené ,planetě barbarství‘, ale naopak uprostřed moderní a vyspělé civilizace.“

 

Středoškolský učitel, akademik a autor literatury faktu, který publikuje v odborných a populárně-naučných časopisech. Milan Hes je členem České asociace orální historie a společnosti Patria a spolupracovníkem Centra vizuální historie Malach. Je mimo jiné autorem knih Čekání na smrt (Rodinný tábor českých Židů v Osvětimi), Dny strachu (Osudy ukrývaných Židů na Slovensku v časech vlády Jozefa Tisa), A brány se otevřely (Osvobození 1945: Dachau – Osvětim – Terezín) a Promluvili o zlu (Holokaust mezi dějinami a pamětí). Spolupracuje na didaktických projektech, které se věnují výuce soudobých dějin.