Přednáška v jazyce

Čeština

Martin Buchtík (CZE)

sociolog, ředitel STEM

 

Martin Buchtík je sociolog a ředitel neziskového ústavu STEM. Zabývá se tématy spojenými s dynamicky se proměňující českou a evropskou společností v širším kontextu, a to zejména formováním veřejného mínění, kvalitou života, životním stylem, soudržností a nerovnostmi. V minulosti mimo jiné řídil CVVM, doktorské studium absolvoval na Fakultě sociálních věd na Univerzitě Karlově se zaměřením na metodologii sociologického výzkumu.