Přednáška v jazyce

Španělština

Manari Ushigua (ECU)

tradiční léčitel a vůdce amazonského národa Sápara, ochránce práv přírody

„Rád léčím lidi, je to můj přínos světu. A duchové pralesa mi v této práci pomáhají.“

 

Uvnitř amazonského pralesa, ve vesnici čítající méně než 500 obyvatel, žije národ jménem Sápara, který je zapsán na seznamu Nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Jejich jazyku a kultuře totiž hrozí nebezpečí zániku. Manari Ushigua je jejich respektovaným vůdcem, tzv. Akameno, který je díky šamanské tradici duchovně spjat se svou zemí a odhodlán ochraňovat ji proti vytěžení.

  Jeho otec, dědeček i pradědeček byli mocnými šamany polokočovného kmene Sápara. Manari převzal jejich ochranářskou štafetu a byla mu svěřena odpovědnost léčitele a vůdce celého národa. Více…

Seznamte se

Manari Ushigua na setkání Pachamama Alliance
Manari v rozhovoru pro Dartington TV
Manari Ushigua předává poselství