Přednáška v jazyce

Čeština

Karel Šafařík (CZE)

fyzik

 

Nukleární fyzik, bývalý koordinátor výzkumu ALICE experimentu na LHC, CERN.

  Karel vystudoval teoretickou fyziku v Bratislavě, svou profesionální dráhu zahájil v mezinárodním ústavu pro jaderný výzkum v Dubně v tehdejším Sovětském Svazu, prováděl experimenty na Více…