Přednáška v jazyce

Čeština

Jiří Dolejší (CZE)

fyzik

 

Částicový fyzik v penzi, ale ještě ne na odpočinku, docent na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Fyzika mu připadá tak krásná a užitečná, že ji vnucuje všem okolo, v médiích, když mu dají slovo, a kdekoli jinde.

  Jiřího lákala fyzika už na základní škole a na gymnáziu, vystudoval jadernou fyziku na MFF UK a s částicemi žil celý svůj profesionální život. Zajímalo ho a stále zajímá pomezí mezi jadernou Více…