Přednáška v jazyce

Angličtina

Jeffrey A. Winters (USA)

politolog, specialista na chování oligarchií a elit

„Jediným způsobem, jak oslabit moc oligarchů, je omezit majetkové nerovnosti. Nevypadá to, že by něco takového bylo na pořadu dne.“

 

Americký politolog Jeffrey A. Winters se věnuje oligarchiím a elitám od antického Řecka a Říma přes středověkou Evropu po dnešní Spojené státy nebo země Tichomoří. Jeho kniha Oligarchie (Cambridge 2011) byla oceněna jako kniha roku v oblasti komparativní
politologie.

  Kromě oligarchií se absolvent Yale Univeristy věnuje vztahům státu a kapitálu, mobilitě kapitálů, strukturní moci investorů, zpracovává témata jako Světová banka, lidská práva nebo demokratická Více…

Seznamte se