Přednáška v jazyce

Čeština

Jan Hradecký (CZE)

geoekolog, geomorfolog, děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity

„Blboune blbá, hluchá, nadřízená…“

 

Zabývá se problematikou vývoje krajiny, paleoenvironmentálními změnami a reakcí různých složek krajiny na ně, zvlášť se věnuje otázkám vývoje říční krajiny.

  Vystudoval Ostravskou a Masarykovu univerzitu. Je habilitovaný v oboru fyzická geografie a geoekologie. Byl vedoucím katedry fyzické geografie geoekologie PřF OU. Nyní je děkanem, vysokoškolským Více…