Přednáška v jazyce

Čeština

Jakub Gajda (CZE)

restaurátor

„Základní svobodou člověka je vybrat si kvalitní učitele a vzdělání, i kdyby mělo být placené.“

 

Pracuje jako restaurátor kamenných a dřevěných plastik a zároveň se v menší míře věnuje volné tvorbě. Vyučuje na Katedře architektury Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava předmět Modelování a materiály v architektuře. V loňském roce byl nominován na cenu Ministerstva kultury ČR Patrimonium pro futuro za restaurování a rekonstrukci raně gotického interiéru z roku cca 1230 v bývalé sakristii kostela sv. Petra a Pavla v Opavě.

  Vystudoval Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou v Hořicích, po maturitě Filozofickou fakultu Ostravské univerzity a v letech 1994–1999 absolvoval v oboru Restaurování Více…