Přednáška v jazyce

Čeština

Igor Ivan (CZE)

geoinformatik

„Strach z nebezpečí je tisíckrát větší než nebezpečí samo.“

 

Celou svou profesní kariéru se docent Igor Ivan věnuje geoinformatice. Mezi jeho vědecké zaměření patří především kvantitativní metody v geografii, prostorová statistika a časoprostorové analýzy, které aplikuje v oblasti studia kriminality a dopravy. Byl zapojen do řešení celé řady projektů základního i aplikovaného výzkumu. Aktuálně pracuje jako člen týmů dvou projektů zabývajících se analýzami a predikcemi kriminality.

  Od roku 2010 působí na katedře geoinformatiky na Hornicko-geologické fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava, kde obhájil svou disertační i habilitační práci. Během své kariéry na akademické Více…